Pływanie w płetwach jako konkurencja sportowa wywodzi się z nurkowania swobodnego, którą zaproponowała

Międzynarodowa Federacja Nurkowa CMAS, ustalając międzynarodowe przepisy współzawodnictwa sportowego

Organizuje Mistrzostwa Europy, Świata, oraz Klubowe Puchary Świata dla pływaków w płetwach.
Pływanie w płetwach finswimming jest dyscypliną sportową należącą do sportów wodnych,

konkretnie do sportów podwodnych, uprawianą w naszym kraju od 1968 r. pod szyldem PTTK a od 1970 r.

również pod patronatem LOK.

PTTK był jednym z założycieli federacji nurkowej CMAS i brał czynny udział w tworzeniu tej federacji.
Od tego też roku w naszym kraju odbywają się zawody sportowe pomiędzy klubami uprawiającymi

tą dyscyplinę sportową pływania w płetwach do Mistrzostw Polski włącznie.

Różnicą pomiędzy pływaniem klasycznym a pływaniem sportowym w płetwach jest używanie

przez pływaka monopłetwy, lub płetw klasycznych – (bifins).
Pierwsze starty w monopłetwie w naszym kraju odnotowano na Mistrzostwach Polski Warszawa – 1973 r.

Konkurencje rozgrywane na basenie

PO POWIERZCHNI:

Monopłetwa:
-  50 m 
- 100 m 
- 200 m 
- 400 m 
- 800 m 
- 1500 m
- sztafety - 4 x 100 m, 4 x 200 m.
 Bifins:
- 50 m 
- 100 m
- 200 m

PODWODNE:

na wstrzymanym oddechu:
- 25 m 
- 50 m
z butlą o pojemności 0,4 litra na każde 100 m 
- 100 m 
- 400 m 
- 800 m

Konkuerncje na wodach otwartych

zawody sportowe odbywają się jako konkurencje w pływaniu długodystansowym: 

- 1 500 m 
- 3 000 m 
- 6 000 m 
- 25 000 m
- sztafety - 4 x 3 000 m, 4 x 6 000 m.

Kategorie wiekowe

- Kategoria Dzieci     -  ( E )   -  do 12 lat i młodsi.
- Kategoria Junior Młodszy -  ( D )   -  od 12 lat - 14 lat. 
- Kategoria Junior     -  ( C )   -  od 14 lat - 16 lat.
- Kategoria Junior Starszy -  ( B )   -  od 16 lat - 18 lat.
- Kategoria Senior     -  ( A )   -  od 18 lat - 36 lat. 
- Kategoria Weteranów.   -  od 36 lat -  bez ograniczeń.